Marki

Wybierz interesujący Cię markę

Typ

Wybierz interesujący Cię typ

Jak odzyskać pieniądze od nieuczciwego sprzedawcy cz.II (prawa konsumentów )

Data: 24.11.2013 Autor: Kamil Bladowski
W1siziisijiwmtmvmtevmjqvmtlfmtzfntlfotqwx2pha19vzhp5c2thx19wawvuawfkemvfmi5qcgcixsxbimuilcjqcgcixsxbinailcj0ahvtyiisijewmjr4mziwiyjdxq

Aby dokładnie zrozumieć systematykę prawa Konsumenckiego oraz zarys prawa cywilnego w niniejszym opracowaniu postaram się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania oraz węzłowe aspekty tematu.

Kiedy dochodzi do zawarcia umowy na odległość?

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności drukowanego lub elektronicznego formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego w postaci drukowanej lub elektronicznej, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, reklamy w postaci elektronicznej, katalogu, telefonu, telefaksu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.2), są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność. Mając to na uwadze należy zaznaczyć, iż umową zawartą na odległość jest umowa zawarta bez jednoczesnej obecności stron (konsumenta – przedsiębiorcy) przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a zatem w praktyce przede wszystkim jest to sprzedaż wysyłkowa oraz handel elektroniczny. Należy również mieć na uwadze, iż w/w ustawa ma zastosowanie jedynie dla konsumentów zawierających umowy z przedsiębiorcami którzy w taki sposób zorganizowali swoją działalność.

W jakim terminie konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość i w jakiej formie powinien to zrobić?

Zgodnie z art. 7 ust.1 Ustawy z 2 marca 2000r. o niektórych prawach konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. W razie braku potwierdzenia najistotniejszych informacji zawartej umowy, o których mowa w art. 9 ust.1 Ustawy o niektórych prawach konsumenta, termin, w którym konsument może odstąpić od umowy, wynosi 3 miesiące i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do 10 dni od tej daty. Natomiast przedsiębiorca na podstawie art.12 ust.2 w/w Ustawy może niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy odstąpić od niej, w wypadku gdy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny. Jednocześnie musi zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

Należy również pamiętać, że odstąpienie od umowy nie może nastąpić w dowolny sposób. Należy złożyć w dziesięciodniowym terminie oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia do przedsiębiorcy. Najlepiej zrobić to listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Kiedy konsument nie można odstąpić od umowy zawartej na odległość?

Zasadą jest, że konsumentowi przysługuje odstąpienie od umowy zawartej na odległość. Spotykamy się jednak z poszczególnymi wyjątkami. Od umowy nie można odstąpić jeżeli strony inaczej się umówiły. Prawo to nie przysługuje również, gdy świadczenie usługi, która była przedmiotem umowy, rozpoczęto za zgodą konsumenta przed upływem dziesięciodniowego terminu. Wyjątek stanowią również nagrania audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania, a także przypadki umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależą wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, jak również w przypadku dostarczania prasy i usług w zakresie gier hazardowych.

Zaznaczyć trzeba także, że spod ustawy zostały wyłączone sytuacje umów zawieranych z wykorzystaniem automatów sprzedających oraz innych automatów, które są umieszczone w miejscach prowadzenia handlu, umów zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych oraz umów dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu oraz umowy sprzedaży w formie licytacji.

Należy zatem mieć na uwadze, iż w przypadku umów zawieranych w drodze sprzedaży z licytacji, nie obowiązują przepisy o umowach zawieranych na odległość. Wyłączenie stosowania w takim przypadku przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny ( Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) wynika wprost z art. 16 ust. 1 pkt 10 tego aktu prawnego. Oznacza to, że w przypadku zawarcia umowy w formie licytacji (aukcji), konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w przedstawionej powyżej ustawie.

Skomentuj

tenia
około 5 lat

ja też zostałam oszkana kupiłam płaszczyk za249,90 i przesyłka50zł

Gosia
około 5 lat

zalozyłam zamówienie w retrobut na butydla dziecka 31 sierpnia zapłaciłam 250 zł i do tej pory butów nie dostałam. to są zwykli złodzieje, nawet już na maile nie odpisują

Popierają nas

Walkę z podróbkami wspierają znane marki

Facebook

Dołącz do walki z podróbkami

Wspieraj nas

Wstaw nasz baner na swoją stronę